Available courses

Kandinsky College Kunstvakken 2 vmbo 2020 Tijd

  • Leraar: Faisa de Vreugd
  • Leraar: Nynke v.d. Kamp

Kandinsky College tehatex havo 2020 De verruimde blik

  • Leraar: Faisa de Vreugd
  • Leraar: Nynke v.d. Kamp

Kandinsky College tehatex vwo 2020 Voorbeeldig

  • Leraar: Faisa de Vreugd
  • Leraar: Nynke v.d. Kamp