Privacyregelement KunstELO

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De KunstELO is een product van Digischool. Digischool kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van diensten van Digischool , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of aanmeldingsformulier op de website van de KunstELO verstrekt. Digischool kan de volgende persoonsgegevens verwerken

a. Door docent als verwerkingsverantwoordelijke aangeleverd:

Docentgegevens:

Voornaam
Achternaam
Emailadres
Telefoonnummer (alleen van deelnemers cursus en contactpersonen)
Schoolgegevens van de school waaraan u verbonden bent 

Leerlinggegevens:

Voornaam
Achternaam
Emailadres
Cursussen die gevolgd worden
Klas

b. Door gebruik van KunstELO 

IP-adres
Toetsresultaten
Werkstukken

Waarom Digischool gegevens nodig heeft

Digischool verwerkt deze persoonsgegevens om leerlingen en docenten de mogelijkheid te geven de via de KunstELO aangeboden cursussen te kunnen volgen. Docenten hebben de mogelijkheid om cursusactiviteiten van hun leerlingen te volgen en te beoordelen.

Hoelang worden deze gegevens bewaard?

Maximaal drie maanden na eind van elk schooljaar worden alle binnen de KunstELO vastgelegde persoonsgegevens  gewist. Als een school/docent er voor kiest om in het nieuwe schooljaar weer van de KunstELO gebruik te maken wordt de docent de mogelijkheid geboden gegevens  over te zetten naar cursussen die in het nieuwe schooljaar worden aangeboden. De persoonsgegevens worden niet langer dan drie maanden bewaard indien geen overeenkomst met u tot stand komt. Daarnaast bewaard Digischool de persoonsgegevens van docenten die de cursus gevolgd hebben voor onbepaalde tijd omdat het volgen van de cursus een voorwaarde is voor het gebruik van de KunstELO. De persoonsgegevens van de contactpersonen worden steeds maximaal 3 jaar na het aangaan van het jaarlijkse abonnement bewaard.

Delen met anderen

Digischool verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de KunstELO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het ip-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Digischool gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Teneinde gebruikers van de KunstELO in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de volledige functionaliteit van deze website, plaatst KunstELO kleine hoeveelheden informatie (cookies of vergelijkbare technologieën) op de door haar gebruikers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon) dan wel leest KunstELO informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.

Deze cookies worden gebruikt om bezoekers van de website te kunnen voorzien van een verbeterde dienstverlening en gebruikerservaring. Deze cookies herinneren bijvoorbeeld nadat de browser sessie is afgelopen de loginnaam van een betreffende gebruiker opdat de gebruiker deze bij haar volgende bezoek aan het portaal niet opnieuw hoeft in te voeren (hiertoe slaan we informatie op zoals uw naam  en e-mailadres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe aanvraag hoeft in te vullen).

Links naar websites van derden

Op www.kunstelo.nl zijn links naar websites van derden te vinden. Gebruikers worden na het aanklikken van voornoemde links doorgeleid naar de website van de betreffende derde (hierna: “Derde Websites”). Op het gebruik van dergelijke Derde Websites is het privacyreglement van de betreffende derde van toepassing. Gebruiker dient het privacyreglement van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. Digischool/KunstELO is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt, of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke Derde Websites.

Google Analytics

Digischool maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het ip-adres van uw computer overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Digischool te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Digischool heeft hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@kunstelo.nl. Digischool zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Leerlingen dienen het verzoek bij hun docent in te dienen. Deze kan daarna contact met privacy@kunstelo.nl opnemen.

Beveiligen

Digischool neemt bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de KunstELO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Digischool/ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met privacy@kunstelo.

De website www.kunstelo.nl is een website van Digischool en is als volgt te bereiken:

Adres: Dr.H.Th.s'Jacoblaan 57, 3571BL Utrecht
Inschrijvingsnummer KvK: 30203225
E-mail: privacy@kunstelo.nl

Nieuwe ontwikkelingen/wijzigingen privacyreglement   

Dit reglement kan van tijd tot tijd worden aangepast, om bijvoorbeeld in lijn te brengen met de alsdan geldende wet- en regelgeving.  

Last modified: Wednesday, 23 May 2018, 11:09 AM